Search Results - Daiwa EXCELER CATFISH boje 600gr

Daiwa EXCELER CATFISH BOJE 2.70m 200-600gr

Daiwa EXCELER CATFISH BOJE 2.70m 200-600gr Exceler Catfish Boje štapovi su konstruisani za korišćenje na težim uslovima i komplikovanim tipovima prezentacija. Poluparabilični kompozitni blankovi su dovoljno kruti da kontrolišu ribu na velikoj daljini i sigurno je usmeravaju u jakoj struji vode. Zbog nešto mekše kičme ulov manjih i srednje velikih riba takođe pruža...

Daiwa EXCELER CATFISH BOJE 3.00m 200-600gr

Daiwa EXCELER CATFISH BOJE 3.00m 200-600gr Exceler Catfish Boje štapovi su konstruisani za korišćenje na težim uslovima i komplikovanim tipovima prezentacija. Poluparabilični kompozitni blankovi su dovoljno kruti da kontrolišu ribu na velikoj daljini i sigurno je usmeravaju u jakoj struji vode. Zbog nešto mekše kičme ulov manjih i srednje velikih riba takođe pruža...