Search Results - ForMax Cyclone Feeder 3

ForMax Cyclone Feeder

ForMax Cyclone Feeder 3.30m 130gr

ForMax Cyclone Feeder 3.30m 130gr Serija feeder štapova izrađenih od IM8 karbona i vrlo pristupačne cene. Štapovi koji pokrivaju potrebe feeder ribolova na kanalima, jezerima, srednjim i većim rekama. Uz svaki model isporučuje se dva izmenjiva vrha od punog fiberglasa i jedan od punog karbona. Cyclone feeder štapovi su izuzetan izbor kako za početnike...

Read more...
ForMax Cyclone Feeder

ForMax Cyclone Feeder 3.00m 180gr

ForMax Cyclone Feeder 3.00m 180gr Serija feeder štapova izrađenih od IM8 karbona i vrlo pristupačne cene. Štapovi koji pokrivaju potrebe feeder ribolova na kanalima, jezerima, srednjim i većim rekama. Uz svaki model isporučuje se dva izmenjiva vrha od punog fiberglasa i jedan od punog karbona. Cyclone feeder štapovi su izuzetan izbor kako za početnike...

Read more...
ForMax Cyclone Feeder

ForMax Cyclone Feeder 3.00m 120gr

ForMax Cyclone Feeder 3.00m 120gr Serija feeder štapova izrađenih od IM8 karbona i vrlo pristupačne cene. Štapovi koji pokrivaju potrebe feeder ribolova na kanalima, jezerima, srednjim i većim rekama. Uz svaki model isporučuje se dva izmenjiva vrha od punog fiberglasa i jedan od punog karbona. Cyclone feeder štapovi su izuzetan izbor kako za početnike...

Read more...
ForMax Cyclone Feeder

ForMax Cyclone Feeder 3.90m 120gr

ForMax Cyclone Feeder 3.90m 120gr Serija feeder štapova izrađenih od IM8 karbona i vrlo pristupačne cene. Štapovi koji pokrivaju potrebe feeder ribolova na kanalima, jezerima, srednjim i većim rekama. Uz svaki model isporučuje se dva izmenjiva vrha od punog fiberglasa i jedan od punog karbona. Cyclone feeder štapovi su izuzetan izbor kako za početnike...

Read more...
ForMax Cyclone Feeder

ForMax Cyclone Feeder 3.60m 120gr

ForMax Cyclone Feeder 3.60m 120gr Serija feeder štapova izrađenih od IM8 karbona i vrlo pristupačne cene. Štapovi koji pokrivaju potrebe feeder ribolova na kanalima, jezerima, srednjim i većim rekama. Uz svaki model isporučuje se dva izmenjiva vrha od punog fiberglasa i jedan od punog karbona. Cyclone feeder štapovi su izuzetan izbor kako za početnike...

Read more...
ForMax Cyclone Feeder

ForMax Cyclone Feeder 3.60m 90gr

ForMax Cyclone Feeder 3.60m 90gr Serija feeder štapova izrađenih od IM8 karbona i vrlo pristupačne cene. Štapovi koji pokrivaju potrebe feeder ribolova na kanalima, jezerima, srednjim i većim rekama. Uz svaki model isporučuje se dva izmenjiva vrha od punog fiberglasa i jedan od punog karbona. Cyclone feeder štapovi su izuzetan izbor kako za početnike...

Read more...
ForMax Cyclone Method Feeder

ForMax Cyclone Method Feeder 3.90m 160gr

ForMax Cyclone Method Feeder 3.90m 160gr Serija feeder štapova izrađenih od IM8 karbona i vrlo pristupačne cene. Štapovi koji pokrivaju potrebe feeder ribolova na kanalima, jezerima, srednjim i većim rekama. Uz svaki model isporučuje se dva izmenjiva vrha od punog fiberglasa i jedan od punog karbona. Cyclone feeder štapovi su izuzetan izbor kako za...

Read more...
ForMax Cyclone Method Feeder

ForMax Cyclone Method Feeder 3.60m 150gr

ForMax Cyclone Method Feeder 3.60m 150gr Serija feeder štapova izrađenih od IM8 karbona i vrlo pristupačne cene. Štapovi koji pokrivaju potrebe feeder ribolova na kanalima, jezerima, srednjim i većim rekama. Uz svaki model isporučuje se dva izmenjiva vrha od punog fiberglasa i jedan od punog karbona. Cyclone feeder štapovi su izuzetan izbor kako za...

Read more...