Elektromotori najčešću primenu nalaze u ribolovu i pecanju na stajaćim vodama.

Koriste se prilikom mamčenja kada se u dugim kampanjama lovi šaran,

ili prilikom korišćenja manjih čamaca i ribolovu grabljivica poput štuke,

basa ili smuđa, takođe na stajaćim vodama.

Druga vrsta upotrebe elektromotora za ribolov je na tekućoj vodi.

Koriste se za manja pomeranja čamca kada je neophodna tišina ili

zaustavljanje, takozvano lerovanje čamca pri vertikalnom ribolovu.