Nautička oprema je neizbežan deo opreme svakog ribolovca koji praktikuje

ribolov i pecanje sa čamca.

Sonar je sve traženiji jer je ribolov grabljivica poput smuđa i soma postao

sve teži zbog smanjenog ribljeg fonda.

Pojas za spasavanje je deo opreme koji se ne sme izostavljati kada je u

pitanju pecanje sa čamca. U dugim ribolovačkim ekspedicijama, nikada

ne možete znati šta se može desiti, a pojas i prsluk za spasavanje su tu da

sačuvaju vas i vaše najbliže.