Kofe za mešanje ribolovačke hrane.

Kako se u modernom ribolovu koristi sve više različitih aroma hrana, potrebne su kvalitetne ribolovačke kante.

Kante za ribolov i pecanje su nelepljive i lako se čiste, kako ne bi došlo do neželjenog mešanja različitih aroma.