Sita za prosejavanje hrane za ribolov i pecanje.

Prosejana primama za ribu se može zamešati na željenu vlažnost, čime se određuje vreme otvaranja hrane kada se ona nađe u vodi.

Upotreba sita za ribolov i pecanje je postao neizbežan deo u ribolovu šarana, babuške i bele ribe svim prilikom feeder, method ili bilo koje druge vrste ribolova i pecanja u kom se koristi hranilica.