Vage , digitalne vage , kantari

Bez izmerene ribe, ulov i hvala ne važe.

Svi dobro znamo da se vaga ili kantar, u zavisnosti od veličine, nalaze u priboru svakog ribolovca ili na ulazu u kuću.

U plovak plus prodavnici možete kupiti kvalitetne digitalne vage sa garancijom.